รายการทั้งหมด6 ธ.ค 2562 3 ม.ค 2563 6 ม.ค 2563 7 ม.ค 2563
หมวดหมู่ : ฟุตบอล
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0165
ฟุตบอล ชาย มัธยมต้น [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สนามฟุตบอล
3 ม.ค 2563 09.00
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
3 ม.ค 2563 สนาม 1 ก่อนรอง 1 B 12.30 คณะสีม่วง - คณะสีเหลือง
3 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 3 A 14.30 คณะสีน้ำเงิน - คณะสีแดง
6 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 5 B 10.00 คณะสีเขียว - ผู้ชนะคู่ที่ 1
6 พ.ย 2562 สนาม 1 ชิงที่ 1 7 - 13.00 ผู้ชนะคู่ที่ 3 - ผู้ชนะคู่ที่ 5
6
0166
ฟุตบอล ชาย มัธยมปลาย [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สนามฟุตบอล
3 ม.ค 2563 09.00
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
3 ม.ค 2563 สนาม 1 ก่อนรอง 2 B 13.30 คณะสีม่วง - คณะสีเขียว
6 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 4 A 09.00 คณะสีแดง - คณะสีน้ำเงิน
6 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 6 B 11.00 คณะสีเหลือง - ผู้ชนะคู่ที่ 2
7 ม.ค 2563 สนาม 1 ชิงที่ 1 8 - 11.00 ผู้ชนะคู่ที่ 4 - ผู้ชนะคู่ที่ 6
หมวดหมู่ : บาสเกตบอล
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0162
บาสเกตบอล ชาย มัธยมปลาย [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สนามบาส
3 ม.ค 2563 09.00
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
3 ม.ค 2563 สนาม 1 ก่อนรอง 2 B 13.00 คณะสีเหลือง - คณะสีม่วง
6 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 5 A 09.30 คณะสีน้ำเงิน - คณะสีเขียว
6 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 8 B 11.00 คณะสีแดง - ผู้ชนะคู่ที่ 2
6 ม.ค 2563 สนาม 1 ชิงที่ 1 12 - 14.00 ผู้ชนะคู่ที่ 5 - ผู้ชนะคู่ที่ 8
6
0163
บาสเกตบอล ชาย มัธยมต้น [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สนามบาส
3 ม.ค 2563 09.00
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
3 ม.ค 2563 สนาม 1 ก่อนรอง 1 B 12.30 คณะสีแดง - คณะสีน้ำเงิน
3 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 4 A 14.00 คณะสีเขียว - คณะสีม่วง
6 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 7 B 10.30 คณะสีเหลือง - ผู้ชนะคู่ที่ 1
6 ม.ค 2563 สนาม 1 ชิงที่ 1 10 - 12.30 ผู้ชนะคู่ที่ 4 - ผู้ชนะคู่ที่ 7
11
0164
บาสเกตบอล หญิง รวม [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สนามบาส
3 ม.ค 2563 09.00
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
3 ม.ค 2563 สนาม 1 ก่อนรอง 3 B 13.30 คณะสีม่วง - คณะสีเขียว
6 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 6 A 09.30 คณะสีน้ำเงิน - คณะสีแดง
6 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 9 B 12.00 คณะสีเหลือง - ผู้ชนะคู่ที่ 3
6 ม.ค 2563 สนาม 1 ชิงที่ 1 11 - 13.30 ผู้ชนะคู่ที่ 6 - ผู้ชนะคู่ที่ 9
หมวดหมู่ : วอลเลย์บอล
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0167
วอลเลย์บอล ชาย มัธยมต้น [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โดม
3 ม.ค 2563 09.00
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
3 ม.ค 2563 สนาม 2 ก่อนรอง 1 B 12.30 คณะสีเขียว - คณะสีน้ำเงิน
3 ม.ค 2563 สนาม 2 รอง 5 A 13.30 คณะสีม่วง - คณะสีเหลือง
6 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 9 B 09.00 คณะสีแดง - ผู้ชนะคู่ที่ 1
6 ม.ค 2563 สนาม 1 ชิงที่ 1 13 - 11.00 ผู้ชนะคู่ที่ 5 - ผู้ชนะคู่ที่ 9
6
0168
วอลเลย์บอล ชาย มัธยมปลาย [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โดม
3 ม.ค 2563 09.00
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
3 ม.ค 2563 สนาม 1 ก่อนรอง 2 B 12.30 คณะสีเขียว - คณะสีแดง
3 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 6 A 13.30 คณะสีเหลือง - คณะสีน้ำเงิน
6 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 10 B 09.30 คณะสีม่วง - ผู้ชนะคู่ที่ 2
6 ม.ค 2563 สนาม 1 ชิงที่ 1 16 - 13.30 ผู้ชนะคู่ที่ 6 - ผู้ชนะคู่ที่ 10
11
0169
วอลเลย์บอล หญิง มัธยมต้น [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โดม
3 ม.ค 2563 09.00
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
3 ม.ค 2563 สนาม 2 ก่อนรอง 3 B 13.00 คณะสีแดง - คณะสีน้ำเงิน
3 ม.ค 2563 สนาม 2 รอง 7 A 14.00 คณะสีม่วง - คณะสีเหลือง
6 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 11 B 10.00 คณะสีเขียว - ผู้ชนะคู่ที่ 3
6 ม.ค 2563 สนาม 1 ชิงที่ 1 14 - 11.30 ผู้ชนะคู่ที่ 7 - ผู้ชนะคู่ที่ 11
16
0170
วอลเลย์บอล หญิง มัธยมปลาย [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โดม
3 ม.ค 2563 09.00
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
3 ม.ค 2563 สนาม 1 ก่อนรอง 4 B 13.00 คณะสีเหลือง - คณะสีน้ำเงิน
3 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 8 A 14.00 คณะสีเขียว - คณะสีแดง
6 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 12 B 10.30 คณะสีม่วง - ผู้ชนะคู่ที่ 4
6 ม.ค 2563 สนาม 1 ชิงที่ 1 15 - 13.00 ผู้ชนะคู่ที่ 8 - ผู้ชนะคู่ที่ 12
หมวดหมู่ : เซปักตะกร้อ
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0171
เซปักตะกร้อ ชาย มัธยมต้น [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สนามตะกร้อ
6 ธ.ค 2562 09.00
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
6 ม.ค 2563 สนาม 1 ก่อนรอง 1 B 09.00 คณะสีม่วง - คณะสีแดง
6 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 3 A 10.00 คณะสีเหลือง - คณะสีเขียว
6 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 5 B 11.00 คณะสีน้ำเงิน - ผู้ชนะคู่ที่ 1
6 ม.ค 2563 สนาม 1 ชิงที่ 1 7 - 13.00 ผู้ชนะคู่ที่ 3 - ผู้ชนะคู่ที่ 5
6
0172
เซปักตะกร้อ ชาย มัธยมปลาย [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สนามตะกร้อ
6 ม.ค 2563 09.00
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
6 ม.ค 2563 สนาม 1 ก่อนรอง 2 B 09.30 คณะสีม่วง - คณะสีน้ำเงิน
6 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 4 A 10.30 คณะสีเขียว - คณะสีแดง
6 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 6 B 11.30 คณะสีเหลือง - ผู้ชนะคู่ที่ 2
6 ม.ค 2563 สนาม 1 ชิงที่ 1 8 - 13.30 ผู้ชนะคู่ที่ 4 - ผู้ชนะคู่ที่ 6
หมวดหมู่ : แชร์บอล
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0173
แชร์บอล หญิง มัธยมต้น [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สนามแชร์บอล
6 ม.ค 2563 09.00
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
6 ม.ค 2563 สนาม 1 ก่อนรอง 1 B 09.00 คณะสีเหลือง - คณะสีม่วง
6 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 3 A 10.00 คณะสีแดง - คณะสีเขียว
6 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 5 B 11.00 คณะสีน้ำเงิน - ผู้ชนะคู่ที่ 1
6 ม.ค 2563 สนาม 1 ชิงที่ 1 7 - 12.30 ผู้ชนะคู่ที่ 3 - ผู้ชนะคู่ที่ 5
6
0174
แชร์บอล หญิง มัธยมปลาย [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สนามแชร์บอล
6 ม.ค 2563 09.00
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
6 ม.ค 2563 สนาม 1 ก่อนรอง 2 B 09.30 คณะสีน้ำเงิน - คณะสีม่วง
6 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 4 A 10.30 คณะสีเขียว - คณะสีแดง
6 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 6 B 11.30 คณะสีเหลือง - ผู้ชนะคู่ที่ 2
6 ม.ค 2563 สนาม 1 ชิงที่ 1 8 - 13.00 ผู้ชนะคู่ที่ 4 - ผู้ชนะคู่ที่ 6
หมวดหมู่ : แบตมินตันประเภทเดี่ยว
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0175
แบตมินตันเดี่ยว ชาย มัธยมต้น [เดี่ยว]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โรงยิม อบจ
3 ม.ค 2563 09.00
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
3 ม.ค 2563 สนาม 1 ก่อนรอง 1 B 12.00 คณะสีแดง - คณะสีน้ำเงิน
3 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 5 A 14.30 คณะสีม่วง - คณะสีเหลือง
6 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 9 B 10.30 คณะสีเขียว - ผู้ชนะคู่ที่ 1
6 ม.ค 2563 สนาม 1 ชิงที่ 1 13 - 13.00 ผู้ชนะคู่ที่ 9 - ผู้ชนะคู่ที่ 5
6
0176
แบตมินตันเดี่ยว ชาย มัธยมปลาย [เดี่ยว]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โรงยิม อบจ
3 ม.ค 2563 09.00
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
3 ม.ค 2563 สนาม 1 ก่อนรอง 3 B 13.30 คณะสีเขียว - คณะสีน้ำเงิน
6 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 7 A 09.30 คณะสีแดง - คณะสีเหลือง
6 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 11 B 11.30 คณะสีม่วง - ผู้ชนะคู่ที่ 3
6 ม.ค 2563 สนาม 1 ชิงที่ 1 15 - 14.00 ผู้ชนะคู่ที่ 11 - ผู้ชนะคู่ที่ 7
11
0177
แบตมินตันเดี่ยว หญิง มัธยมต้น [เดี่ยว]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โรงยิม อบจ
3 ม.ค 2563 09.00
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
3 ม.ค 2563 สนาม 1 ก่อนรอง 2 B 13.00 คณะสีเขียว - คณะสีม่วง
6 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 6 A 09.00 คณะสีเหลือง - คณะสีแดง
6 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 10 B 11.00 คณะสีน้ำเงิน - ผู้ชนะคู่ที่ 2
6 ม.ค 2563 สนาม 1 ชิงที่ 1 15 - 13.30 ผู้ชนะคู่ที่ 10 - ผู้ชนะคู่ที่ 6
16
0178
แบตมินตันเดี่ยว หญิง มัธยมปลาย [เดี่ยว]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โรงยิม อบจ
3 ม.ค 2563 09.00
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
3 ม.ค 2563 สนาม 1 ก่อนรอง 4 B 14.00 คณะสีเหลือง - คณะสีน้ำเงิน
6 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 8 A 10.00 คณะสีแดง - คณะสีม่วง
6 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 12 B 12.30 คณะสีเขียว - ผู้ชนะคู่ที่ 4
6 ม.ค 2563 สนาม 1 ชิงที่ 1 16 - 14.30 ผู้ชนะคู่ที่ 12 - ผู้ชนะคู่ที่ 8
หมวดหมู่ : แบตมินตันประเภทคู่
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0179
แบตมินตันคู่ ชาย มัธยมต้น [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โรงยิม อบจ
3 ม.ค 2563 09.00
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
3 ม.ค 2563 สนาม 1 ก่อนรอง 1 B 12.00 คณะสีเหลือง - คณะสีน้ำเงิน
3 ม.ค 2563 สนาม 2 รอง 5 A 14.30 คณะสีม่วง - คณะสีเขียว
6 ม.ค 2563 สนาม 2 รอง 9 B 10.30 คณะสีแดง - ผู้ชนะคู่ที่ 1
6 ม.ค 2563 สนาม 2 ชิงที่ 1 14 - 13.30 ผู้ชนะคู่ที่ 9 - ผู้ชนะคู่ที่ 5
6
0180
แบตมินตันคู่ ชาย มัธยมปลาย [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โรงยิม อบจ
3 ม.ค 2563 09.00
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
3 ม.ค 2563 สนาม 2 ก่อนรอง 3 B 13.30 คณะสีม่วง - คณะสีแดง
6 ม.ค 2563 สนาม 2 สอง 7 A 09.30 คณะสีเหลือง - คณะสีเขียว
6 ม.ค 2563 สนาม 2 รอง 11 A 11.30 คณะสีน้ำเงิน - ผู้ชนะคู่ที่ 3
6 ม.ค 2563 สนาม 2 ชิงที่ 1 15 - 14.00 ผู้ชนะคู่ที่ 11 - ผู้ชนะคู่ที่ 7
11
0181
แบตมินตันคู่ หญิง มัธยมต้น [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โรงยิม อบจ
3 ม.ค 2563 09.00
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
3 ม.ค 2563 สนาม 2 ก่อนรอง 2 B 13.00 คณะสีน้ำเงิน - คณะสีแดง
6 ม.ค 2563 สนาม 2 รอง 6 A 09.00 คณะสีเขียว - คณะสีเหลือง
6 ม.ค 2563 สนาม 2 รอง 10 B 11.00 คณะสีม่วง - ผู้ชนะคู่ที่ 2
6 ม.ค 2563 สนาม 2 ชิงที่ 1 14 A 13.30 ผู้ชนะคู่ที่ 10 - ผู้ชนะคู่ที่ 6
16
0182
แบตมินตันคู่ หญิง มัธยมปลาย [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โรงยิม อบจ
3 ม.ค 2563 09.00
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
3 ม.ค 2563 สนาม 2 ก่อนรอง 4 B 14.00 คณะสีเหลือง - คณะสีม่วง
6 ม.ค 2563 สนาม 2 รอง 8 A 10.00 คณะสีน้ำเงิน - คณะสีแดง
6 ม.ค 2563 สนาม 2 รอง 12 B 12.30 คณะสีเขียว - ผู้ชนะคู่ที่ 4
6 ม.ค 2563 สนาม 2 ชิงที่ 1 16 - 14.30 ผู้ชนะคู่ที่ 12 - ผู้ชนะคู่ที่ 8
หมวดหมู่ : เทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยว
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0183
เทเบิลเทนนิสเดี่ยว ชาย มัธยมต้น [เดี่ยว]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต อาคาร อบจ
3 ม.ค 2563 09.00
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
3 ม.ค 2563 สนาม 2 ก่อนรอง 1 B 12.00 คณะสีม่วง - คณะสีเขียว
3 ม.ค 2563 สนาม 2 รอง 5 A 14.30 คณะสีน้ำเงิน - คณะสีแดง
6 ม.ค 2563 สนาม 2 รอง 9 B 10.30 คณะสีเหลือง - ผู้ชนะคู่ที่ 1
6 ม.ค 2563 สนาม 2 ชิงที่ 1 13 - 13.00 ผู้ชนะคู่ที่ 9 - ผู้ชนะคู่ที่ 5
6
0184
เทเบิลเทนนิสเดี่ยว ชาย มัธยมปลาย [เดี่ยว]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต อาคาร อบจ
3 ม.ค 2563 09.00
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
3 ม.ค 2563 สนาม 2 ก่อนรอง 3 B 13.30 คณะสีเหลือง - คณะสีเขียว
6 ม.ค 2563 สนาม 2 รอง 7 A 09.30 คณะสีม่วง - คณะสีแดง
6 ม.ค 2563 สนาม 2 รอง 11 B 11.30 คณะสีน้ำเงิน - ผู้ชนะคู่ที่ 3
6 ม.ค 2563 สนาม 2 ชิงที่ 1 15 - 14.00 ผู้ชนะคู่ที่ 11 - ผู้ชนะคู่ที่ 7
11
0185
เทเบิลเทนนิสเดี่ยว หญิง มัธยมต้น [เดี่ยว]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต อาคาร อบจ
3 ม.ค 2563 09.00
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
3 ม.ค 2563 สนาม 2 ก่อนรอง 2 B 13.00 คณะสีม่วง - คณะสีแดง
6 ม.ค 2563 สนาม 2 รอง 6 A 09.00 คณะสีน้ำเงิน - คณะสีเขียว
6 ม.ค 2563 สนาม 2 รอง 10 B 11.00 คณะสีเหลือง - ผู้ชนะคู่ที่ 2
6 ม.ค 2563 สนาม 2 ชิงที่ 1 14 - 13.30 ผู้ชนะคู่ที่ 10 - ผู้ชนะคู่ที่ 6
16
0186
เทเบิลเทนนิสเดี่ยว หญิง มัธยมปลาย [เดี่ยว]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต อาคาร อบจ
3 ม.ค 2563 09.00
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
3 ม.ค 2563 สนาม 2 ก่อนรอง 4 B 14.00 คณะสีเขียว - คณะสีแดง
6 ม.ค 2563 สนาม 2 รอง 8 A 10.00 คณะสีน้ำเงิน - คณะสีม่วง
6 ม.ค 2563 สนาม 2 รอง 12 B 12.30 คณะสีเหลือง - ผู้ชนะคู่ที่ 4
6 ม.ค 2563 สนาม 2 ชิงที่ 1 16 - 14.30 ผู้ชนะคู่ที่ 12 - ผู้ชนะคู่ที่ 8
หมวดหมู่ : เทเบิลเทนนิสประเภทคู่
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0187
เทเบิลเทนนิสคู่ ชาย มัธยมต้น [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต อาคาร อบจ
3 ม.ค 2563 09.00
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
3 ม.ค 2563 สนาม 1 ก่อนรอง 1 B 12.00 คณะสีม่วง - คณะสีเขียว
3 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 5 A 14.30 คณะสีน้ำเงิน - คณะสีแดง
6 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 9 B 10.30 คณะสีเหลือง - ผู้ชนะคู่ที่ 1
6 ม.ค 2563 สนาม 1 ชิงที่ 1 13 - 13.00 ผู้ชนะคู่ที่ 9 - ผู้ชนะคู่ที่ 5
6
0188
เทเบิลเทนนิสคู่ ชาย มัธยมปลาย [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต อาคาร อบจ
3 ม.ค 2563 09.00
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
3 ม.ค 2563 สนาม 1 ก่อนรอง 3 B 13.30 คณะสีเหลือง - คณะสีเขียว
6 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 7 A 09.30 คณะสีม่วง - คณะสีแดง
6 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 11 B 11.30 คณะสีน้ำเงิน - ผู้ชนะคู่ที่ 3
6 ม.ค 2563 สนาม 1 ชิงที่ 1 15 - 14.00 ผู้ชนะคู่ที่ 11 - ผู้ชนะคู่ที่ 7
11
0189
เทเบิลเทนนิสคู่ หญิง มัธยมต้น [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต อาคาร อบจ
3 ม.ค 2563 09.00
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
3 ม.ค 2563 สนาม 1 ก่อนรอง 2 B 13.00 คณะสีม่วง - คณะสีแดง
6 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 6 A 09.00 คณะสีน้ำเงิน - คณะสีเขียว
6 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 10 B 13.30 คณะสีเหลือง - ผู้ชนะคู่ที่ 2
6 ม.ค 2563 สนาม 1 ชิงที่ 1 14 - 13.30 ผู้ชนะคู่ที่ 10 - ผู้ชนะคู่ที่ 6
16
0190
เทเบิลเทนนิสคู่ หญิง มัธยมปลาย [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต อาคาร อบจ
3 ม.ค 2563 09.00
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
3 ม.ค 2563 สนาม 4 ก่อนรอง 4 B 14.00 คณะสีเขียว - คณะสีแดง
6 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 8 A 10.00 คณะสีน้ำเงิน - คณะสีม่วง
6 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 12 B 12.30 คณะสีเหลือง - ผู้ชนะคู่ที่ 4
6 ม.ค 2563 สนาม 1 ชิงที่ 1 16 - 14.30 ผู้ชนะคู่ที่ 12 - ผู้ชนะคู่ที่ 8
หมวดหมู่ : เปตอง
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0191
เปตอง ชาย มัธยมต้น [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สนามเปตอง
3 ม.ค 2563 09.00
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
3 ม.ค 2563 สนาม 1 ก่อนรอง 1 B 12.00 คณะสีเขียว - คณะสีน้ำเงิน
3 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 5 A 14.30 คณะสีแดง - คณะสีม่วง
6 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 9 B 10.30 คณะสีเหลือง - ผู้ชนะคู่ที่ 1
6 ม.ค 2563 สนาม 1 ชิงที่ 1 13 - 13.00 ผู้ชนะคู่ที่ 9 - ผู้ชนะคู่ที่ 5
6
0192
เปตอง ชาย มัธยมปลาย [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สนามเปตอง
3 ม.ค 2563 09.00
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
3 ม.ค 2563 สนาม 1 ก่อนรอง 3 B 13.30 คณะสีม่วง - คณะสีน้ำเงิน
6 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 7 A 09.30 คณะสีแดง - คณะสีเขียว
6 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 11 B 11.30 คณะสีเหลือง - ผู้ชนะคู่ที่ 3
6 ม.ค 2563 สนาม 1 ชิงที่ 1 15 - 14.00 ผู้ชนะคู่ที่ 11 - ผู้ชนะคู่ที่ 7
11
0193
เปตอง หญิง มัธยมต้น [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สนาม เปตอง
3 ม.ค 2563 09.00
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
3 ม.ค 2563 สนาม 2 ก่อนรอง 2 B 13.00 คณะสีเขียว - คณะสีเหลือง
6 ม.ค 2563 สนาม 2 สอง 6 A 09.00 คณะสีม่วง - คณะสีน้ำเงิน
6 ม.ค 2563 สนาม 2 รอง 10 B 11.00 คณะสีแดง - ผู้ชนะคู่ที่ 2
6 ม.ค 2563 สนาม 2 ชิงที่ 1 14 - 13.30 ผู้ชนะคู่ที่ 10 - ผู้ชนะคู่ที่ 6
16
0194
เปตอง หญิง มัธยมปลาย [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สนามเปตอง
3 ม.ค 2563 09.00
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
3 ม.ค 2563 สนาม 2 ก่อนรอง 4 B 14.00 คณะสีเขียว - คณะสีน้ำเงิน
6 ม.ค 2563 สนาม 2 รอง 8 A 10.00 คณะสีแดง - คณะสีเหลือง
6 ม.ค 2563 สนาม 2 รอง 12 B 12.30 คณะสีม่วง - ผู้ชนะคู่ที่ 4
6 ม.ค 2563 สนาม 2 ชิงที่ 1 16 - 14.30 ผู้ชนะคู่ที่ 12 - ผู้ชนะคู่ที่ 8
หมวดหมู่ : กรีฑา
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0161
50 เมตร ชาย ระดับชั้น ม.1 [เดี่ยว]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สนามกรีฑา
7 ม.ค 2563 09.00
2
0195
50 เมตร ชาย ระดับชั้น ม.2 [เดี่ยว]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สนามกรีฑา
7 ม.ค 2563 09.00
3
0196
50 เมตร ชาย ระดับชั้น ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สนามกรีฑา
7 ม.ค 2563 09.00
4
0197
50 เมตร หญิง ระดับชั้น ม.1 [เดี่ยว]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สนามกรีฑา
7 ม.ค 2563 09.00
5
0198
50 เมตร หญิง ระดับชั้น ม.2 [เดี่ยว]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สนามกรีฑา
7 ม.ค 2563 09.00
6
0199
50 เมตร หญิง ระดับชั้น ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สนามกรีฑา
7 ม.ค 2563 09.00
7
0200
80 เมตร ชาย ระดับชั้น ม.4 [เดี่ยว]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สนามกรีฑา
7 ม.ค 2563 09.00
8
0201
80 เมตร หญิง ระดับชั้น ม.4 [เดี่ยว]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สนามกรีฑา
7 ม.ค 2563 09.00
9
0202
80 เมตร ชาย ระดับชั้น ม.5 [เดี่ยว]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สนามกรีฑา
7 ม.ค 2563 09.00
10
0203
80 เมตร หญิง ระดับชั้น ม.5 [เดี่ยว]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สนามกรีฑา
7 ม.ค 2563 09.00
11
0204
80 เมตร ชาย ระดับชั้น ม.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สนามกรีฑา
7 ม.ค 2563 09.00
12
0205
80 เมตร หญิง ระดับชั้น ม.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สนามกรีฑา
7 ม.ค 2563 09.00
13
0206
4x100 เมตร ชาย มัธยมต้น [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สนามกรีฑา
7 ม.ค 2563 09.00
14
0207
4x100 เมตร ชาย มัธยมปลาย [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สนามกรีฑา
7 ม.ค 2563 09.00
15
0208
4x100 เมตร หญิง มัธยมต้น [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สนามกรีฑา
7 ม.ค 2563 09.00
16
0209
4x100 เมตร หญิง มัธยมปลาย [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สนามกรีฑา
7 ม.ค 2563 09.00
17
0210
100 เมตร ชาย ระดับชั้น ม.1 [เดี่ยว]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สนามกรีฑา
7 ม.ค 2563 09.00
18
0211
100 เมตร หญิง ระดับชั้น ม.1 [เดี่ยว]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สนามกรีฑา
7 ม.ค 2563 09.00
19
0212
100 เมตร ชาย ระดับชั้น ม.2 [เดี่ยว]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สนามกรีฑา
7 ม.ค 2563 09.00
20
0213
100 เมตร หญิง ระดับชั้น ม.2 [เดี่ยว]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สนามกรีฑา
7 ม.ค 2563 09.00
21
0214
100 เมตร ชาย ระดับชั้น ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สนามกรีฑา
7 ม.ค 2563 09.00
22
0215
100 เมตร หญิง ระดับชั้น ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สนามกรีฑา
7 ม.ค 2563 09.00
23
0216
100 เมตร ชาย ระดับชั้น ม.4 [เดี่ยว]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สนามกรีฑา
7 ม.ค 2563 09.00
24
0217
100 เมตร หญิง ระดับชั้น ม.4 [เดี่ยว]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สนามกรีฑา
7 ม.ค 2563 09.00
25
0218
100 เมตร ชาย ระดับชั้น ม.5 [เดี่ยว]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สนามกรีฑา
7 ม.ค 2563 09.00
26
0219
100 เมตร หญิง ระดับชั้น ม.5 [เดี่ยว]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สนามกรีฑา
7 ม.ค 2563 09.00
27
0220
100 เมตร ชาย ระดับชั้น ม.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สนามกรีฑา
7 ม.ค 2563 09.00
28
0221
100 เมตร หญิง ระดับชั้น ม.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สนามกรีฑา
7 ม.ค 2563 09.00

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ผู้ดูแลระบบ ครูพีระพงษ์ ปรีดาชม [email protected]

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.030241966247559 วินาที