รายการทั้งหมด6 ธ.ค 2562 3 ม.ค 2563 6 ม.ค 2563 7 ม.ค 2563
หมวดหมู่ : เซปักตะกร้อ
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0172
เซปักตะกร้อ ชาย มัธยมปลาย [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สนามตะกร้อ
6 ม.ค 2563 09.00
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
6 ม.ค 2563 สนาม 1 ก่อนรอง 2 B 09.30 คณะสีม่วง - คณะสีน้ำเงิน
6 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 4 A 10.30 คณะสีเขียว - คณะสีแดง
6 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 6 B 11.30 คณะสีเหลือง - ผู้ชนะคู่ที่ 2
6 ม.ค 2563 สนาม 1 ชิงที่ 1 8 - 13.30 ผู้ชนะคู่ที่ 4 - ผู้ชนะคู่ที่ 6
หมวดหมู่ : แชร์บอล
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0173
แชร์บอล หญิง มัธยมต้น [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สนามแชร์บอล
6 ม.ค 2563 09.00
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
6 ม.ค 2563 สนาม 1 ก่อนรอง 1 B 09.00 คณะสีเหลือง - คณะสีม่วง
6 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 3 A 10.00 คณะสีแดง - คณะสีเขียว
6 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 5 B 11.00 คณะสีน้ำเงิน - ผู้ชนะคู่ที่ 1
6 ม.ค 2563 สนาม 1 ชิงที่ 1 7 - 12.30 ผู้ชนะคู่ที่ 3 - ผู้ชนะคู่ที่ 5
6
0174
แชร์บอล หญิง มัธยมปลาย [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สนามแชร์บอล
6 ม.ค 2563 09.00
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
6 ม.ค 2563 สนาม 1 ก่อนรอง 2 B 09.30 คณะสีน้ำเงิน - คณะสีม่วง
6 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 4 A 10.30 คณะสีเขียว - คณะสีแดง
6 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 6 B 11.30 คณะสีเหลือง - ผู้ชนะคู่ที่ 2
6 ม.ค 2563 สนาม 1 ชิงที่ 1 8 - 13.00 ผู้ชนะคู่ที่ 4 - ผู้ชนะคู่ที่ 6

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ผู้ดูแลระบบ ครูพีระพงษ์ ปรีดาชม [email protected]

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0034589767456055 วินาที