หมวดหมู่ : เทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยว
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0022
ชาย มัธยมต้น [เดี่ยว]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โรงยิมอาคารอบจ
13 ม.ค 2564 10.30
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
13 ม.ค 2564 สนาม 2 ก่อนรอง 1 - 10.00 คณะสีม่วง - คณะสีเหลือง
13 ม.ค 2564 สนาม 2 รอง 5 - 13.00 คณะสีน้ำเงิน - คณะสีแดง
14 ม.ค 2564 สนาม 2 รอง 9 - 09.00 คณะสีเหลือง - ผู้ชนะคู่ที่ 1
14 ม.ค 2564 สนาม 2 ชิงที่ 1 13 - 11.00 ผู้ชนะคู่ที่ 9 - ผู้ชนะคู่ที่ 5
6
0023
ชาย มัธยมปลาย [เดี่ยว]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โรงยิมอาคารอบจ
13 ม.ค 2564 10.30
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
13 ม.ค 2564 สนาม 2 ก่อนรอง 3 - 11.00 คณะสีเหลือง - คณะสีเขียว
13 ม.ค 2564 สนาม 2 รอง 7 - 14.00 คณะสีม่วง - คณะสีแดง
14 ม.ค 2564 สนาม 2 รอง 11 - 10.00 คณะสีน้ำเงิน - ผู้ชนะคู่ที่ 3
14 ม.ค 2564 สนาม 2 ชิงที่ 1 15 - 13.00 ผู้ชนะคู่ที่ 11 - ผู้ชนะคู่ที่ 7
11
0024
หญิง มัธยมต้น [เดี่ยว]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
13 ม.ค 2564 10.30
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
13 ม.ค 2564 สนาม 2 ก่อนรอง 2 - 10.30 คณะสีม่วง - คณะสีแดง
13 ม.ค 2564 สนาม 2 รอง 6 - 13.30 คณะสีน้ำเงิน - คณะสีเขียว
14 ม.ค 2564 สนาม 2 รอง 10 - 09.30 คณะสีเหลือง - ผู้ชนะคู่ที่ 2
14 ม.ค 2564 สนาม 2 ชิงที่ 1 14 - 11.30 ผู้ชนะคู่ที่ 10 - ผู้ชนะคู่ที่ 6
16
0025
หญิง มัธยมปลาย [เดี่ยว]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
13 ม.ค 2564 10.30
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
13 ม.ค 2564 สนาม 2 ก่อนรอง 4 - 11.30 คณะสีเขียว - คณะสีแดง
13 ม.ค 2564 สนาม 2 รอง 8 - 14.30 คณะสีน้ำเงิน - คณะสีม่วง
14 ม.ค 2564 สนาม 2 รอง 12 - 10.30 คณะสีเหลือง - ผู้ชนะคู่ที่ 4
14 ม.ค 2564 สนาม 2 ชิงที่ 1 16 - 13.30 ผู้ชนะคู่ที่ 12 - ผู้ชนะคู่ที่ 8

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0033559799194336 วินาที