หมวดหมู่ : วอลเลย์บอล
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0167
วอลเลย์บอล ชาย มัธยมต้น [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โดม
3 ม.ค 2563 09.00
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
3 ม.ค 2563 สนาม 2 ก่อนรอง 1 B 12.30 คณะสีเขียว - คณะสีน้ำเงิน
3 ม.ค 2563 สนาม 2 รอง 5 A 13.30 คณะสีม่วง - คณะสีเหลือง
6 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 9 B 09.00 คณะสีแดง - ผู้ชนะคู่ที่ 1
6 ม.ค 2563 สนาม 1 ชิงที่ 1 13 - 11.00 ผู้ชนะคู่ที่ 5 - ผู้ชนะคู่ที่ 9
6
0168
วอลเลย์บอล ชาย มัธยมปลาย [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โดม
3 ม.ค 2563 09.00
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
3 ม.ค 2563 สนาม 1 ก่อนรอง 2 B 12.30 คณะสีเขียว - คณะสีแดง
3 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 6 A 13.30 คณะสีเหลือง - คณะสีน้ำเงิน
6 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 10 B 09.30 คณะสีม่วง - ผู้ชนะคู่ที่ 2
6 ม.ค 2563 สนาม 1 ชิงที่ 1 16 - 13.30 ผู้ชนะคู่ที่ 6 - ผู้ชนะคู่ที่ 10
11
0169
วอลเลย์บอล หญิง มัธยมต้น [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โดม
3 ม.ค 2563 09.00
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
3 ม.ค 2563 สนาม 2 ก่อนรอง 3 B 13.00 คณะสีแดง - คณะสีน้ำเงิน
3 ม.ค 2563 สนาม 2 รอง 7 A 14.00 คณะสีม่วง - คณะสีเหลือง
6 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 11 B 10.00 คณะสีเขียว - ผู้ชนะคู่ที่ 3
6 ม.ค 2563 สนาม 1 ชิงที่ 1 14 - 11.30 ผู้ชนะคู่ที่ 7 - ผู้ชนะคู่ที่ 11
16
0170
วอลเลย์บอล หญิง มัธยมปลาย [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โดม
3 ม.ค 2563 09.00
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
3 ม.ค 2563 สนาม 1 ก่อนรอง 4 B 13.00 คณะสีเหลือง - คณะสีน้ำเงิน
3 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 8 A 14.00 คณะสีเขียว - คณะสีแดง
6 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 12 B 10.30 คณะสีม่วง - ผู้ชนะคู่ที่ 4
6 ม.ค 2563 สนาม 1 ชิงที่ 1 15 - 13.00 ผู้ชนะคู่ที่ 8 - ผู้ชนะคู่ที่ 12

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ผู้ดูแลระบบ ครูพีระพงษ์ ปรีดาชม [email protected]

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.003324031829834 วินาที