หมวดหมู่ : บาสเกตบอล
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0162
บาสเกตบอล ชาย มัธยมปลาย [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สนามบาส
3 ม.ค 2563 09.00
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
3 ม.ค 2563 สนาม 1 ก่อนรอง 2 B 13.00 คณะสีเหลือง - คณะสีม่วง
6 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 5 A 09.30 คณะสีน้ำเงิน - คณะสีเขียว
6 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 8 B 11.00 คณะสีแดง - ผู้ชนะคู่ที่ 2
6 ม.ค 2563 สนาม 1 ชิงที่ 1 12 - 14.00 ผู้ชนะคู่ที่ 5 - ผู้ชนะคู่ที่ 8
6
0163
บาสเกตบอล ชาย มัธยมต้น [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สนามบาส
3 ม.ค 2563 09.00
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
3 ม.ค 2563 สนาม 1 ก่อนรอง 1 B 12.30 คณะสีแดง - คณะสีน้ำเงิน
3 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 4 A 14.00 คณะสีเขียว - คณะสีม่วง
6 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 7 B 10.30 คณะสีเหลือง - ผู้ชนะคู่ที่ 1
6 ม.ค 2563 สนาม 1 ชิงที่ 1 10 - 12.30 ผู้ชนะคู่ที่ 4 - ผู้ชนะคู่ที่ 7
11
0164
บาสเกตบอล หญิง รวม [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สนามบาส
3 ม.ค 2563 09.00
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
3 ม.ค 2563 สนาม 1 ก่อนรอง 3 B 13.30 คณะสีม่วง - คณะสีเขียว
6 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 6 A 09.30 คณะสีน้ำเงิน - คณะสีแดง
6 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 9 B 12.00 คณะสีเหลือง - ผู้ชนะคู่ที่ 3
6 ม.ค 2563 สนาม 1 ชิงที่ 1 11 - 13.30 ผู้ชนะคู่ที่ 6 - ผู้ชนะคู่ที่ 9

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ผู้ดูแลระบบ ครูพีระพงษ์ ปรีดาชม [email protected]

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0028738975524902 วินาที