หมวดหมู่ : วอลเลย์บอล
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0006
วอลเลย์บอลชาย มัธยมต้น [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต หน้าน้ำตก อ.1
13 ม.ค 2564 10.30
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
13 ม.ค 2564 สนาม 1 ก่อนรอง 1 - 10.00 คณะสีเขียว - คณะสีน้ำเงิน
13 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 5 - 13.300 คณะสีม่วง - คณะสีเหลือง
14 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 9 - 09.00 คณะสีแดง - ผู้ชนะคู่ที่ 1
14 ม.ค 2564 สนาม 1 ชิงที่ 1 13 - 11.00 ผู้ชนะคู่ที่ 5 - ผู้ชนะคู่ที่ 9
6
0007
วอลเลย์บอลชาย มัธยมปลาย [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต หน้าน้ำตก อ.1
13 ม.ค 2564 10.30
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
13 ม.ค 2564 สนาม 1 ก่อนรอง 2 - 10.30 คณะสีเขียว - คณะสีแดง
13 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 6 - 13.30 คณะสีเหลือง - คณะสีน้ำเงิน
14 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 10 - 09.30 คณะสีม่วง - ผู้ชนะคู่ที่ 2
14 ม.ค 2564 สนาม 1 ชิงที่ 1 16 - 13.30 ผู้ชนะคู่ที่ 6 - ผู้ชนะคู่ที่ 10
11
0008
วอลเลย์บอลหญิง มัธยมต้น [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต หน้าน้ำตก อ.1
13 ม.ค 2564 10.30
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
13 ม.ค 2564 สนาม 1 ก่อนรอง 3 - 11.00 คณะสีเขียว - คณะสีแดง
13 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 7 - 14.00 คณะสีน้ำเงิน - คณะสีเหลือง
14 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 11 - 10.00 คณะสีม่วง - ผู้ชนะคู่ที่ 3
14 ม.ค 2564 สนาม 1 ชิงที่ 1 14 - 11.30 ผู้ชนะคู่ที่ 7 - ผู้ชนะคู่ที่ 11
16
0009
วอลเลย์บอลหญิง มัธยมปลาย [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต หน้าน้ำตก อ.1
13 ม.ค 2564 10.30
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
13 ม.ค 2564 สนาม 1 ก่อนรอง 4 - 11.30 คณะสีเหลือง - คณะสีม่วง
13 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 8 - 14.30 คณะสีเขียว - คณะสีน้ำเงิน
14 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 12 - 10.30 คณะสีแดง - ผู้ชนะคู่ที่ 4
14 ม.ค 2564 สนาม 1 ชิงที่ 1 15 - 13.30 ผู้ชนะคู่ที่ 8 - ผู้ชนะคู่ที่ 12

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0033159255981445 วินาที