หมวดหมู่ : ฟุตบอล
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0165
ฟุตบอล ชาย มัธยมต้น [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สนามฟุตบอล
3 ม.ค 2563 09.00
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
3 ม.ค 2563 สนาม 1 ก่อนรอง 1 B 12.30 คณะสีม่วง - คณะสีเหลือง
3 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 3 A 14.30 คณะสีน้ำเงิน - คณะสีแดง
6 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 5 B 10.00 คณะสีเขียว - ผู้ชนะคู่ที่ 1
6 พ.ย 2562 สนาม 1 ชิงที่ 1 7 - 13.00 ผู้ชนะคู่ที่ 3 - ผู้ชนะคู่ที่ 5
6
0166
ฟุตบอล ชาย มัธยมปลาย [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สนามฟุตบอล
3 ม.ค 2563 09.00
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
3 ม.ค 2563 สนาม 1 ก่อนรอง 2 B 13.30 คณะสีม่วง - คณะสีเขียว
6 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 4 A 09.00 คณะสีแดง - คณะสีน้ำเงิน
6 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 6 B 11.00 คณะสีเหลือง - ผู้ชนะคู่ที่ 2
7 ม.ค 2563 สนาม 1 ชิงที่ 1 8 - 11.00 ผู้ชนะคู่ที่ 4 - ผู้ชนะคู่ที่ 6

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ผู้ดูแลระบบ ครูพีระพงษ์ ปรีดาชม [email protected]

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.29091000556946 วินาที