หมวดหมู่ : บาสเกตบอล
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0003
บาสเกตบอลชาย มัธยมต้น [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โรงยิมอาคารอบจ
13 ม.ค 2564 10.30
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
13 ม.ค 2564 สนาม 1 ก่อนรอง 1 - 10.30 คณะสีเหลือง - คณะสีแดง
13 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 4 - 13.00 คณะสีเขียว - คณะสีม่วง
14 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 8 - 09.30 คณะสีน้ำเงิน - ผู้ชนะคู่ที่ 1
14 ม.ค 2564 สนาม 1 ชิงที่ 1 11 - 13.00 ผู้ชนะคู่ที่ 4 - ผู้ชนะคู่ที่ 8
6
0004
บาสเกตบอลชาย มัธยมปลาย [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โรงยิมอาคารอบจ
13 ม.ค 2564 10.30
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
13 ม.ค 2564 สนาม 1 ก่อนรอง 2 - 11.00 คณะสีแดง - คณะสีม่วง
13 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 5 - 13.30 คณะสีน้ำเงิน - คณะสีเหลือง
14 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 9 - 10.30 คณะสีเขียว - ผู้ชนะคู่ที่ 2
14 ม.ค 2564 สนาม 1 ชิงที่ 1 12 - 13.30 ผู้ชนะคู่ที่ 5 - ผู้ชนะคู่ที่ 9
11
0005
บาสเกตบอลหญิง รวม [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โรงยิมอาคารอบจ
13 ม.ค 2564 10.30
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
13 ม.ค 2564 สนาม 1 ก่อนรอง 3 - 11.30 คณะสีน้ำเงิน - คณะสีเหลือง
13 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 6 - 14.00 คณะสีแดง - คณะสีเขียว
14 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 7 - 09.30 คณะสีม่วง - ผู้ชนะคู่ที่ 3
14 ม.ค 2564 สนาม 1 ชิงที่ 1 10 - 11.00 ผู้ชนะคู่ที่ 6 - ผู้ชนะคู่ที่ 7

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.89406800270081 วินาที