หมวดหมู่ : เปตอง
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0191
เปตอง ชาย มัธยมต้น [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สนามเปตอง
3 ม.ค 2563 09.00
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
3 ม.ค 2563 สนาม 1 ก่อนรอง 1 B 12.00 คณะสีเขียว - คณะสีน้ำเงิน
3 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 5 A 14.30 คณะสีแดง - คณะสีม่วง
6 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 9 B 10.30 คณะสีเหลือง - ผู้ชนะคู่ที่ 1
6 ม.ค 2563 สนาม 1 ชิงที่ 1 13 - 13.00 ผู้ชนะคู่ที่ 9 - ผู้ชนะคู่ที่ 5
6
0192
เปตอง ชาย มัธยมปลาย [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สนามเปตอง
3 ม.ค 2563 09.00
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
3 ม.ค 2563 สนาม 1 ก่อนรอง 3 B 13.30 คณะสีม่วง - คณะสีน้ำเงิน
6 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 7 A 09.30 คณะสีแดง - คณะสีเขียว
6 ม.ค 2563 สนาม 1 รอง 11 B 11.30 คณะสีเหลือง - ผู้ชนะคู่ที่ 3
6 ม.ค 2563 สนาม 1 ชิงที่ 1 15 - 14.00 ผู้ชนะคู่ที่ 11 - ผู้ชนะคู่ที่ 7
11
0193
เปตอง หญิง มัธยมต้น [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สนาม เปตอง
3 ม.ค 2563 09.00
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
3 ม.ค 2563 สนาม 2 ก่อนรอง 2 B 13.00 คณะสีเขียว - คณะสีเหลือง
6 ม.ค 2563 สนาม 2 สอง 6 A 09.00 คณะสีม่วง - คณะสีน้ำเงิน
6 ม.ค 2563 สนาม 2 รอง 10 B 11.00 คณะสีแดง - ผู้ชนะคู่ที่ 2
6 ม.ค 2563 สนาม 2 ชิงที่ 1 14 - 13.30 ผู้ชนะคู่ที่ 10 - ผู้ชนะคู่ที่ 6
16
0194
เปตอง หญิง มัธยมปลาย [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สนามเปตอง
3 ม.ค 2563 09.00
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
3 ม.ค 2563 สนาม 2 ก่อนรอง 4 B 14.00 คณะสีเขียว - คณะสีน้ำเงิน
6 ม.ค 2563 สนาม 2 รอง 8 A 10.00 คณะสีแดง - คณะสีเหลือง
6 ม.ค 2563 สนาม 2 รอง 12 B 12.30 คณะสีม่วง - ผู้ชนะคู่ที่ 4
6 ม.ค 2563 สนาม 2 ชิงที่ 1 16 - 14.30 ผู้ชนะคู่ที่ 12 - ผู้ชนะคู่ที่ 8

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ผู้ดูแลระบบ ครูพีระพงษ์ ปรีดาชม [email protected]

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0033669471740723 วินาที