หมวดหมู่ : E-Sport
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0030
League of Legends มัธยมต้น [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ห้อง 1301
13 ม.ค 2564 10.30
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
11 ม.ค 2564 สนาม 1 ก่อนรอง 1 - - คณะสีม่วง - คณะสีน้ำเงิน
11 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 3 - - คณะสีเหลือง - คณะสีแดง
13 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 5 - 10.30 คณะสีเขียว - ผู้ชนะคู่ที่ 1
14 ม.ค 2564 สนาม 1 ชิงที่ 1 7 - 09.30 ผู้ชนะคู่ที่ 3 - ผู้ชนะคู่ที่ 5
6
0031
League of Legends มัธยมปลาย [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ห้อง 1301
13 ม.ค 2564 10.30
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
11 ม.ค 2564 สนาม 1 ก่อนรอง 2 - - คณะสีน้ำเงิน - คณะสีเขียว
11 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 4 - - คณะสีแดง - คณะสีเหลือง
13 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 6 - 13.00 คณะสีม่วง - ผู้ชนะคู่ที่ 2
14 ม.ค 2564 สนาม 1 ชิงที่ 1 8 - 13.00 ผู้ชนะคู่ที่ 4 - ผู้ชนะคู่ที่ 6

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0023097991943359 วินาที