หมวดหมู่ : ฟุตบอล
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0001
ฟุตบอล มัธยมต้น [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สนามฟุตบอล
13 ม.ค 2564 10.30
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
13 ม.ค 2564 สนาม 1 ก่อนรอง 1 - 10.00 คณะสีม่วง - คณะสีเหลือง
13 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 3 - 13.00 คณะสีแดง - คณะสีน้ำเงิน
14 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 5 - 10.00 คณะสีเขียว - ผู้ชนะคู่ที่ 1
14 ม.ค 2564 สนาม 1 ชิงที่ 1 7 - 13.00 ผู้ชนะคู่ที่ 3 - ผู้ชนะคู่ที่ 5
6
0002
ฟุตบอล มัธยมปลาย [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สนามฟุตบอล
13 ม.ค 2564 10.30
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
13 ม.ค 2564 สนาม 1 ก่อนรอง 2 - 11.00 คณะสีน้ำเงิน - คณะสีเหลือง
14 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 4 - 09.00 คณะสีแดง - คณะสีเขียว
14 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 6 - 11.00 คณะสีม่วง - ผู้ชนะคู่ที่ 2
15 ม.ค 2564 สนาม 1 ชิงที่ 1 8 - 11.00 ผู้ชนะคู่ที่ 4 - ผู้ชนะคู่ที่ 6

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.014961957931519 วินาที