#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
ฟุตบอล ชาย มัธยมต้น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย อภิวรรธน์ ทองเมืองหลวง
2.เด็กชาย ปฏิพัทธ์ สินวิรส
3.เด็กชาย ศิวกร แพรพันธ์
4.เด็กชาย ปัณณวิชญ์ กุลนานันท์
5.เด็กชาย กฤติน วรปภาวินวงศ์
6.เด็กชาย ภูดิศ วงศ์อิน
7.เด็กชาย วุฒิภัทร ชื่นชอบ
8.เด็กชาย อธิป จิตรวศินกุล
9.เด็กชาย สิทธวีร์ ปลื้มธีระธรรม
10.เด็กชาย ธราเทพ ชัยประเสริฐ
11.เด็กชาย อากิระ อิเคดะ
12.เด็กชาย ฐปนพร เหลืองเลิศวันชัย
2 ฟุตบอล
ฟุตบอล ชาย มัธยมปลาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย อำนาจ อรัญชัย
2.นาย กิตตทัต พวงดอกไม้
3.นาย ภูบดี กล้าวิรย์กรณ์
4.นาย นัธพัฒน์ หมีนพราน
5.นาย ภูมิ ไกรสัย
6.นาย ยศธร สุดสาย
7.นาย ธนา ขวัญยืน
8.นาย ธีรภัทร อนันต์
9.นาย ปฏิพัศ สกลธรัตน์
10.นาย บดินทร์ สายสุวรรณ
11.นาย นพณัช จิระโร
12.นาย โฆษิต แซ่หว่อง
3 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ชาย มัธยมต้น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย นนทกร โกวิทย์วิวัฒน์
2.เด็กชาย นพกร อั้งโสภา
3.เด็กชาย วัฒนา บริบูรณ์
4.เด็กชาย ธนสิต สกุลเนตร
5.เด็กชาย ปฏพัทธิ์ สินวิรส
6.เด็กชาย ณัฐเศรษฐ์ ศรีขามเฒ่า
7.เด็กชาย เมธาสิทธิ์ มณีคุณ
8.เด็กชาย นัทธพงศ์ ก๋ารินทร์
4 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ชาย มัธยมต้น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย สรวงศ์ พรมกลาง
2.เด็กชาย นัทธพงศ์ ก๋ารินทร์
3.เด็กชาย พีรวิชญ์ แก้วแดง
4.เด็กชาย ภัควัฒน์ อยู่คำ
5.เด็กชาย พงศกร เจนกระบวน
5 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ชาย มัธยมปลาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย อนวัช ลาวัณย์เสถียร
2.นาย กิตติทัต พวงดอกไม้
3.นาย ภูบดี กล้าวิกย์กรณ์
4.นาย นัธพัฒน์ หมีนพราน
5.นาย ธนา ขวัญยืน
6 แบตมินตันประเภทคู่
แบตมินตันคู่ หญิง มัธยมปลาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว นภัสวรรณ ศรีเพ็ง
2.นางสาว วรรษชล เดชาโชติไพบูลย์
7 เปตอง
เปตอง หญิง มัธยมต้น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ศศิรินทร์ ประมูลศิลป์
2.เด็กหญิง ธัญญรัตน์ โคตรพงษ์
3.เด็กหญิง วรวลัญช์ หรูมงคลเจริญ

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ผู้ดูแลระบบ ครูพีระพงษ์ ปรีดาชม [email protected]

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.02614688873291 วินาที