#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ชาย มัธยมปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย กฤตณัฐ บุษยโกมุท
2.นาย เนติพงษ์ กลีบตะขบ
3.นาย สุทธิรักษ์ ฟักทอง
4.นาย ยศธร สุดสาย
5.นาย ณัฐพันธุ์ บุญทอง
6.นาย วชิรวิชญ์ ธารชัยเวโรจน์
7.นาย นพณัช จิระโร
8.นาย นิธิกร คำรังษี
9.นาย ณัฐนนท์ เสวตวงศ์
10.นาย ภัทรกร ดิษฐป้าน
11.นาย นพวิทย์ ธีร์กมลศรี
12.นาย ธีรภัทร ศรีนิภาสุรเมธิน
2 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล หญิง มัธยมปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว นัชชา ปันติ
2.นางสาว นัฐลดา โสมณวัตร์
3.นางสาว ศิรินพร วิจิตรหิรัณยการ
4.นางสาว อรวรา รื่นจิตร
5.นางสาว ฐิติมา สุดใจ
6.นางสาว นันท์นภัส ดงทอง
7.นางสาว พิมพ์รักษ์ จิตรภักดี
3 แบตมินตันประเภทเดี่ยว
แบตมินตันเดี่ยว ชาย มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนทรัพท์ ภู่สวัสดิ์รัตนา
4 แบตมินตันประเภทคู่
แบตมินตันคู่ ชาย มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วรินทร ประนม
2.เด็กชาย ทินกฤต อินต๊ะวัน
5 เทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยว
เทเบิลเทนนิสเดี่ยว หญิง มัธยมปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว แพรวา ปิ่นทอง
6 เทเบิลเทนนิสประเภทคู่
เทเบิลเทนนิสคู่ ชาย มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปฐมพร พิมพ์สา
2.เด็กชาย ภูดิศ วงศ์อิน
7 เปตอง
เปตอง ชาย มัธยมปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ณัฐธีร์ ธนกฤษศิริพัฒน์
2.นาย รัชชานนท์ ยิ่งยง
3.นาย สรวิชญ์ ถาพร
8 เปตอง
เปตอง หญิง มัธยมปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว เซลีน่า ดอนซิค
2.นางสาว ญานภา คงนวม
3.นางสาว วิภาวนี ยอดนิล

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ผู้ดูแลระบบ ครูพีระพงษ์ ปรีดาชม [email protected]

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0071649551391602 วินาที