#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ชาย มัธยมปลาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ภูรินทร์ เที่ยงไธสง
2.นาย ไกรธนู ผ่องพูล
3.นาย อัครวิทย์ เรอุไร
4.นาย ภูวดล บุญแท้
5.นาย ศุภกิจ เเสวงหา
6.นาย ปวริศร์ ธานี
7.นาย ธนดล พนมวัฒนสิทธ์
8.นาย เพชรสุธน จันทร์สว่าง
2 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล หญิง มัธยมปลาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว กันยากร สมปัญญา
2.นางสาว นันทินี บุญเลิศ
3.นางสาว จิรัชยา แก้วดวงใจ
4.นางสาว พิมพ์ณดา วรรณเมธีศักดิ์
5.นางสาว อศิตา สุนาพรหม
6.นางสาว กัญชลิตา คำปาน
3 แชร์บอล
แชร์บอล หญิง มัธยมต้น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง อุมารินทร์ บุญโฉม
2.เด็กหญิง ธิชา โชติพรม
3.เด็กหญิง ณัฐพัขร์ ทวีพันธุ์สานต์
4.เด็กหญิง ณัฏฐนิต ใชยจอกเกี้ย
5.เด็กหญิง ณฐภัส สายแก้ว
6.เด็กหญิง ศิรประภา พฤษหอม
7.เด็กหญิง ณัชชา เขียวนวน
8.เด็กหญิง ธารารัตน์ วงษ์ศักดิ์
9.เด็กหญิง ปัณพร อ่อนหยับ
10.เด็กหญิง กชพรรณ อูทอง
11.เด็กหญิง จิรัชยา เจริญไชย
12.เด็กหญิง สิรภัทร สุขนุ่ม
4 แบตมินตันประเภทเดี่ยว
แบตมินตันเดี่ยว หญิง มัธยมปลาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว นวพร แสนพินิจ
5 เทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยว
เทเบิลเทนนิสเดี่ยว ชาย มัธยมต้น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย สัชฌะ คุ้มบุดดี

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ผู้ดูแลระบบ ครูพีระพงษ์ ปรีดาชม [email protected]

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0056130886077881 วินาที