#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ชาย มัธยมปลาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ปภังกร รุ่งพิทยานนท์
2.นาย ชุษณธร จิตรสิงห์
3.นาย อิทธิพล ส่งเสริม
4.นาย ธนกฤต ศรีปาน
5.เด็กชาย ทินภัทร ดวงพุมเมศ
6.นาย ปณิธาน จันทรามศรี
7.นาย ธนภัทร ชำนาญ
8.นาย พชร เพชรชนะ
9.นาย ภวดล ช่วยรอด
2 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล หญิง มัธยมต้น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ญาณิศา สิทธินันทน์
2.เด็กหญิง ศิริลักษณ์​ โบประทอง
3.เด็กหญิง ญานิศา สุนะพรม
4.เด็กหญิง พิชญ์สินี ศิริสิทธิ
5.เด็กหญิง มนัสนันท์ พณิชาฉัตรคุปต์
6.เด็กหญิง ตรีนพิชญ์​ เมฆกระ​จ่าง
7.เด็กหญิง ศิริประภา นุ่มฤทธิ์​
3 แบตมินตันประเภทเดี่ยว
แบตมินตันเดี่ยว ชาย มัธยมปลาย
2
วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย นภจร มโหธร
4 แบตมินตันประเภทเดี่ยว
แบตมินตันเดี่ยว หญิง มัธยมต้น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ขวัญข้าว พานทอง
5 แบตมินตันประเภทคู่
แบตมินตันคู่ ชาย มัธยมปลาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ชุษณธร จิตรสิงห์
2.นาย ธีรวุฒิ ภู่โค
6 แบตมินตันประเภทคู่
แบตมินตันคู่ หญิง มัธยมต้น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ณัฐนรี ธะนะภาษี
2.เด็กหญิง นามิตา เปล่งเพชร
7 เทเบิลเทนนิสประเภทคู่
เทเบิลเทนนิสคู่ ชาย มัธยมปลาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ปณิธาน จันทรามศรี
2.นาย ธนพนธ์ แจ้งสนธิ์
8 เปตอง
เปตอง ชาย มัธยมปลาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ภูริณัฐ เผ่าโสภา
2.นาย ปณิธาน จันทรามศรี
3.นาย ศุภกร อินอภัย

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ผู้ดูแลระบบ ครูพีระพงษ์ ปรีดาชม [email protected]

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.044010877609253 วินาที