#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
ฟุตบอล ชาย มัธยมต้น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย สิรวัฒน์ เเสนบุญส่ง
2.เด็กชาย วรโชติ ตาววัฒนา
3.เด็กชาย ศิวกร มีศรีสุข
4.เด็กชาย ตระการ ดอกบัว
5.เด็กชาย เพ็ชรสยาม อุริต
6.เด็กชาย ถิรวัฒน์ ลีละพันธ์นิวัฒน์
7.เด็กชาย ทินภัทร กองวงศ์
8.เด็กชาย อิทธิพัทธ์ อาจโต
9.เด็กชาย พงศ์ปณต สุขผลิน
10.เด็กชาย ก้องสกุล เกิดแก้ว
11.เด็กชาย ณัฐชานนท์ พรมเอี่ยม
12.เด็กชาย มงคลธรรม คำวิเศษ
2 ฟุตบอล
ฟุตบอล ชาย มัธยมปลาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ศุภชัย ฤกษ์สมโภช
2.นาย ชุษณธร จิตรสิงห์
3.นาย ภูวสิษฎ์ มุ่งอ้อมกลาง
4.นาย สุภัทร​ แพงวงศ์
5.นาย พีรวิชญ์ พันธุวร
6.นาย ธีรวุฒิ ภู่โค
7.นาย ชอว์ คอนโด
8.นาย ศิวกร ประกอบสุข
9.นาย ศิวะกร กล่อมสุนทร
10.นาย สุนิติ ภูโกสีย์
11.นาย ศาตนันทน์ สกุลปิยะเทวัญ
12.นาย กษิดิศ บุญเสนา
3 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ชาย มัธยมต้น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ณัฐกิตติ์ ขันธ์เครือ
2.เด็กชาย ธนัญชกร อัครกูรณวรา
3.เด็กชาย ปณัต เพชรชนะ
4.เด็กชาย ธนากร นิลประดับ
5.เด็กชาย อนวัทย์ พรายแสง
6.เด็กชาย ปุญญพัฒน์ ศิลาเจริญธนกิจ
7.เด็กชาย ธีรยุทธ สมพันธ์
8.เด็กชาย อัษฎาวุฒิ ลิขชัย
4 แบตมินตันประเภทเดี่ยว
แบตมินตันเดี่ยว ชาย มัธยมต้น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย บรรณวัชร เดชคุ้ม
5 แบตมินตันประเภทคู่
แบตมินตันคู่ หญิง มัธยมปลาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ชนากานต์ ยิ้มน้อย
2.นางสาว ณัฏฐนิชา วงศ์รักษา
6 เทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยว
เทเบิลเทนนิสเดี่ยว หญิง มัธยมปลาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว วงศ์สุดา วงศ์จันทร์
7 เทเบิลเทนนิสประเภทคู่
เทเบิลเทนนิสคู่ ชาย มัธยมต้น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย พงศภัค ทิมินกุล
8 เปตอง
เปตอง ชาย มัธยมต้น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย รักษ์ วงศ์วัน
2.เด็กชาย เขตต์พสิษฐ์ แก้วพูลศรี
3.เด็กชาย สรวิชญ์ เทพคำดี
9 เปตอง
เปตอง หญิง มัธยมต้น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ฐิติวรดา ขวัญสมคิด
2.เด็กหญิง นิรดา คงเอียด

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ผู้ดูแลระบบ ครูพีระพงษ์ ปรีดาชม [email protected]

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0074460506439209 วินาที