#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล หญิง รวม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว จุฑามาศ ศิริไทย
2.นางสาว เพ็ญพิสุทธิ์ พรหมศรี
3.นางสาว รักษ์สุดา วงศ์จันทร์
4.นางสาว วงศ์สุดา วงศ์จันทร์
5.นางสาว นภัสศร สมใจ
6.นางสาว กุลนิษฐ์ คีรีฉัตรทันฑ์
7.นางสาว ญากิติภัฎษ์ จิตสถิน
8.นางสาว ธนธรณ์ จันทร์​กวี​กู​ล
9.เด็กหญิง วรัมพร คูวิบูลย์ศิลป์
10.เด็กหญิง พิชญาภัค ฉัตรเศรษฐกูล
11.เด็กหญิง ญานิศา สุนะพรม
2 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ชาย มัธยมปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ศิวะกร กล่อมสุนทร
2.นาย ศาตนันทน์ สกุลปิยะเทวัญ
3.นาย ธนพล สายโรจน์
4.นาย ศิวกร ประกอบสุข
3 แชร์บอล
แชร์บอล หญิง มัธยมปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว มนรดา ณ เชียงใหม่
2.นางสาว ธนิกานต์ จิตรเวโรจน์
3.นางสาว ภัทรา คำด้วง
4.นางสาว บัณฑิตา มุกดาดี
5.นางสาว สรณ์ปวีณ์ ภาคบุญมี
6.นางสาว จุฑามาศ ศิริไทย
7.นางสาว สุวิภา เจริญสุขอนันต์
8.นางสาว นภัสศร สมใจ
9.นางสาว วรินทร์ธร ธนินทร์ไชยพร
10.นางสาว อธิษฐาน สาสกุล
11.นางสาว เจนนิเฟอร์ ปุณญิศา วู๊ดวอร์ด
12.นางสาว ธนธรณ์ จันทร์กวีกูล
4 แบตมินตันประเภทเดี่ยว
แบตมินตันเดี่ยว หญิง มัธยมปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ชญานนท์ ภิรมณ์เอม
5 เทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยว
เทเบิลเทนนิสเดี่ยว ชาย มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย มงคลธรรม คำวิเศษ
6 เทเบิลเทนนิสประเภทคู่
เทเบิลเทนนิสคู่ หญิง มัธยมปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว รักษ์สุดา วงศ์จันทร์
2.นางสาว จุฑามาศ ศิริไทย

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ผู้ดูแลระบบ ครูพีระพงษ์ ปรีดาชม [email protected]

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0059540271759033 วินาที