#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 แชร์บอล
แชร์บอล หญิง มัธยมปลาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ธนนันท์ อุณหัง
2.นางสาว สุรสัวดี ปลื้มชัย
3.นางสาว ณัชชา ทองปัญญนพ
4.นางสาว มนัสชนก ฝ่ายอุประ
5.นางสาว ปภาวรินท์ ปานไกร
6.นางสาว พิชญา แซ่สิ่ว
7.นางสาว พิมพ์ชนก รัตนวิชาโรจน์
8.นางสาว พรนภัส เพ็ชรทวีพรเดช
9.นางสาว สุปรียา นารัง
10.นางสาว วชิรญาณ์ ปานกลาง
11.นางสาว ชนิกานต์ สาสาร
12.นางสาว ปวีกรณ์ เถรแก้ว
2 แบตมินตันประเภทคู่
แบตมินตันคู่ ชาย มัธยมต้น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย เมธิชัย ไชยชนะ
2.เด็กชาย จิรันธนินน จิตต์อำไพ
3 เปตอง
เปตอง ชาย มัธยมต้น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย นนทัช อันภักดี
2.เด็กชาย พัชณุตม์ กิตติดิลก
3.เด็กชาย เรืองศักดิ์ สุพรรณ์

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ผู้ดูแลระบบ ครูพีระพงษ์ ปรีดาชม [email protected]

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0041859149932861 วินาที