#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ชาย มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ใจดี
2.เด็กชาย เอกนัฏฐ์ ณัฐศรัณย์
3.เด็กชาย พรสัณฐ์ เหมือนบุญส่ง
4.เด็กชาย กฤตพน อนุเวชศิริเกียรติ
5.เด็กชาย วิภู ภู่สกุล
6.เด็กชาย กนกพล พิพัฒน์ทวีสิน
7.เด็กชาย ชูเกียรติ ใฝ่กระจายมิตร
8.เด็กชาย สรายุทธ ผลาภิรมย์
9.เด็กชาย จิตตวีร์ คงพุ่ม
10.เด็กชาย ชินพันธ์ ธารชัยเวโรจน์
2 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล หญิง มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัคจิรา ฤกษ์สำเร็จ
2.เด็กหญิง ภัณฑิรา รอดทิม
3.เด็กหญิง กานต์พิชชา ทีวะรัตน์
4.เด็กหญิง ปวริศา สุยังกุล
5.เด็กหญิง พิชญาภา แหมไธสง
6.เด็กหญิง พรรณณิชา ศรียงยศ
7.เด็กหญิง ณัฏฐธิดา มะลิต้น
3 แบตมินตันประเภทคู่
แบตมินตันคู่ ชาย มัธยมปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย กมลสิทธิ์ ลับกิม
2.นาย ณัฐภัทร ภัทรานุกูลกิจ
4 เทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยว
เทเบิลเทนนิสเดี่ยว หญิง มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิมพ์นิภา เตรียมมีฤทธิ์
5 เทเบิลเทนนิสประเภทคู่
เทเบิลเทนนิสคู่ หญิง มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธินันอรกูล สานธนรจิตรชัย
2.เด็กหญิง กชพร จันชุมนุม

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ผู้ดูแลระบบ ครูพีระพงษ์ ปรีดาชม [email protected]

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0052518844604492 วินาที