#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ชาย มัธยมต้น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย กอกฤต สุขแก้ว
2.เด็กชาย ปภังกร เชือกย้อย
3.เด็กชาย รัชกฤต ธนาพรเดชากุล
2 แชร์บอล
แชร์บอล หญิง มัธยมต้น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ณัฏฐธิดา มะลิตัน
2.เด็กหญิง นภสร โภวิททวิพัฒน์
3.เด็กหญิง ณัฐญาถณ์ รุ่งเรืองด้วยบุญ
4.เด็กหญิง จิณห์จุฑา ต่ายเทศ
5.เด็กหญิง ชนกมล ธนสิทธิ์สุทร
6.เด็กหญิง ปวีรานุช ศรีสวัสดิ์
7.เด็กหญิง มนัสนันท์ อุดมรัตน์
8.เด็กหญิง พรรณณิชา ศรียงยศ
9.เด็กหญิง สุทธสินี ตางต่อถิว
10.เด็กหญิง เปมิกา ศรีชัยเพชร
11.เด็กหญิง นันท์นภัส สันวรรณ
12.เด็กหญิง พิชญาภา แหมไชสง
3 แบตมินตันประเภทคู่
แบตมินตันคู่ หญิง มัธยมต้น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ณพรรษสร ภิรมย์ยิ่งสาน
2.เด็กหญิง เกสรา เขมะบุลกุล

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ผู้ดูแลระบบ ครูพีระพงษ์ ปรีดาชม [email protected]

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0042989253997803 วินาที