#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ชาย มัธยมปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย วรพล ประชุมชน
2.นาย กรวิชญ์ บัวมี
3.นาย ธนภัทร ภูเงิน
4.นาย ชนาธิป พรมพันธ์ใจ
5.นาย ธนกฤต ศุภสิริโรจน์
6.นาย จอมพล ฟูวงศ์สิทธิ์
7.นาย ณรงศักดิ์ แซ่เจี่ย
8.นาย พีรณัฐ นันทกอบกุล
9.นาย วรกานต์ เสียงใส
10.นาย จอห์น โทมัส โซลีแวน
11.นาย พีรวิชญ์ โกไศยกานนท์
12.นาย นภนต์ กนกพันธ์วณิช
2 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ชาย มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภานุวัตณ์ โกมุท
2.เด็กชาย กิตติภพ คุ้มสุวรรณ
3.นาย ฐิติพงศ์ จันทร์คล้าย
4.เด็กชาย ณภัทร จันทรานุวัฒน์กูล
5.เด็กชาย ธนชาติ สาหร่าย
6.เด็กชาย ติณณ์ ชาลีมุ้ย
7.เด็กชาย กิตตสรณ์ วิกุลโรจน์พัฒน์
8.เด็กชาย ชินพัฒน์ วิริยะ
3 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ชาย มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย โนเอ็น ศิวัช เปอเลอกรี
2.เด็กชาย ปชาบดี แซ่โค้ว
3.เด็กชาย วชิร ใบพลูทอง
4.เด็กชาย อนันตศักดิ์ จันทร์ดำ
4 แชร์บอล
แชร์บอล หญิง มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มินทร์ลดา อริยสัจสี่สกุล
2.เด็กหญิง สุทธินันท์ พุ่มดวง
3.เด็กหญิง สุรภา เจริญสุขอนันต์
4.เด็กหญิง ณัฏฐ์นรี ทองฤทธิ์
5.เด็กหญิง ณัฐณิชา สิงพันนา
6.เด็กหญิง พัทธนันท์ ไกรษี
7.เด็กหญิง นิตา เชื่อมวงศา
8.นางสาว วรัชยา ขำเลิศ
9.นางสาว วนิดา เสือเพชร
10.เด็กหญิง ณิชนันท์ พันธุ์ศิริ
5 แบตมินตันประเภทเดี่ยว
แบตมินตันเดี่ยว ชาย มัธยมปลาย
1
วินาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ชยพล จิรชัยอารีย์
6 เปตอง
เปตอง ชาย มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ไมเคิล เฟรทแมน
2.เด็กชาย ภเก้ากรณ์ ปภิรัชนาท
3.เด็กชาย พงศพัศ หินแก้ว
7 เปตอง
เปตอง หญิง มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มินทร์ลดา อริยสัจสี่สกุล
2.เด็กหญิง พิชญาภา พลับนิล
3.เด็กหญิง พิณญาภรณ์ พรมมา

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ผู้ดูแลระบบ ครูพีระพงษ์ ปรีดาชม [email protected]

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0060429573059082 วินาที