#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล หญิง มัธยมปลาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว เนตรดาว สนั่นเอื้อ
2.นางสาว กัญญารัตน์ ลิ้มพัฒนากิจ
3.นางสาว นางสาวณัฏฐา อิงคณรงค์
4.นางสาว เบญญทิพย์ เกิดโภคทรัพย์
5.นางสาว อลิศรา เลลา
6.นางสาว อลิตา ศรีตระกูล
7.นางสาว ลลิตภัทร สมใจ
8.นางสาว จุฑามาศ ทองกุล
9.นางสาว ศรุตยา โกศลประดิษฐ์
10.นางสาว พิชญา ฮาดสม
11.นางสาว รมณณัฏฐ์ สัจจะภัทรกุล
12.นางสาว วริษา เทียมทอง
2 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ชาย มัธยมปลาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย นภัสกร พุ่มพวง
2.นาย สรวิศ พนมวัฒนสิทธิ์
3.นาย รัญชต์ ศรีประชา
4.นาย ศิรวิชญ์ เพ็งชาติ
3 แบตมินตันประเภทเดี่ยว
แบตมินตันเดี่ยว หญิง มัธยมต้น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง เอื้ออังกูร เกิดทิพย์
4 แบตมินตันประเภทคู่
แบตมินตันคู่ ชาย มัธยมปลาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ธรรมธัช ภู่สวัสดิ์รัตนา
2.นาย เจนวิทย์ ธนสินณัฐนนท์
5 เทเบิลเทนนิสประเภทคู่
เทเบิลเทนนิสคู่ ชาย มัธยมปลาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ชยพล จิรชัยอารีย์
2.นาย ชวิศ เชาว์ตระกูลกิจ

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ผู้ดูแลระบบ ครูพีระพงษ์ ปรีดาชม [email protected]

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0051159858703613 วินาที