รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
สังกัด
0162 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ชาย มัธยมปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีน้ำเงิน
0163 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ชาย มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีม่วง
0164 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล หญิง รวม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีเขียว
0165 ฟุตบอล
ฟุตบอล ชาย มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีแดง
0166 ฟุตบอล
ฟุตบอล ชาย มัธยมปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีแดง
0167 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ชาย มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีน้ำเงิน
0168 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ชาย มัธยมปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีเหลือง
0169 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล หญิง มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีม่วง
0170 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล หญิง มัธยมปลาย
1
วินาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีเหลือง
0171 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ชาย มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีน้ำเงิน
0172 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ชาย มัธยมปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีเขียว
0173 แชร์บอล
แชร์บอล หญิง มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีน้ำเงิน
0174 แชร์บอล
แชร์บอล หญิง มัธยมปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีเขียว
0175 แบตมินตันประเภทเดี่ยว
แบตมินตันเดี่ยว ชาย มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีเหลือง
0176 แบตมินตันประเภทเดี่ยว
แบตมินตันเดี่ยว ชาย มัธยมปลาย
1
วินาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีน้ำเงิน
0177 แบตมินตันประเภทเดี่ยว
แบตมินตันเดี่ยว หญิง มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีแดง
0178 แบตมินตันประเภทเดี่ยว
แบตมินตันเดี่ยว หญิง มัธยมปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีเขียว
0179 แบตมินตันประเภทคู่
แบตมินตันคู่ ชาย มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีเหลือง
0180 แบตมินตันประเภทคู่
แบตมินตันคู่ ชาย มัธยมปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีม่วง
0181 แบตมินตันประเภทคู่
แบตมินตันคู่ หญิง มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีแดง
0182 แบตมินตันประเภทคู่
แบตมินตันคู่ หญิง มัธยมปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีแดง
0183 เทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยว
เทเบิลเทนนิสเดี่ยว ชาย มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีเขียว
0184 เทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยว
เทเบิลเทนนิสเดี่ยว ชาย มัธยมปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีแดง
0185 เทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยว
เทเบิลเทนนิสเดี่ยว หญิง มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีม่วง
0186 เทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยว
เทเบิลเทนนิสเดี่ยว หญิง มัธยมปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีเหลือง
0187 เทเบิลเทนนิสประเภทคู่
เทเบิลเทนนิสคู่ ชาย มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีเหลือง
0188 เทเบิลเทนนิสประเภทคู่
เทเบิลเทนนิสคู่ ชาย มัธยมปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีแดง
0189 เทเบิลเทนนิสประเภทคู่
เทเบิลเทนนิสคู่ หญิง มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีม่วง
0190 เทเบิลเทนนิสประเภทคู่
เทเบิลเทนนิสคู่ หญิง มัธยมปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีเขียว
0191 เปตอง
เปตอง ชาย มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีน้ำเงิน
0192 เปตอง
เปตอง ชาย มัธยมปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีเหลือง
0193 เปตอง
เปตอง หญิง มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีน้ำเงิน
0194 เปตอง
เปตอง หญิง มัธยมปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีเหลือง

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ผู้ดูแลระบบ ครูพีระพงษ์ ปรีดาชม [email protected]

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.026249170303345 วินาที