สรุปรับสมัครการแข่งขันตามประเภท
#
ชื่อประเภทกิจกรรม
กิจกรรม
สมัคร
ผู้ฝึกสอน
นักเรียน
1 ฟุตบอล 2 18 1 134
2 บาสเกตบอล 3 20 0 148
3 วอลเลย์บอล 4 20 0 155
4 เซปักตะกร้อ 2 10 0 38
5 แชร์บอล 2 10 0 118
6 แบตมินตันประเภทเดี่ยว 4 20 0 20
7 แบตมินตันประเภทคู่ 4 20 0 40
8 เทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยว 4 20 0 20
9 เทเบิลเทนนิสประเภทคู่ 4 20 0 37
10 เปตอง 4 20 0 55
11 กรีฑา 28 139 0 175
รวมทั้งหมด 61 317 1 941

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ผู้ดูแลระบบ ครูพีระพงษ์ ปรีดาชม [email protected]

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.018401145935059 วินาที