สรุปรับสมัครการแข่งขันตามประเภท
#
ชื่อประเภทกิจกรรม
กิจกรรม
สมัคร
ผู้ฝึกสอน
นักเรียน
1 ฟุตบอล 2 10 0 0
2 บาสเกตบอล 3 15 0 0
3 วอลเลย์บอล 4 20 0 0
4 เซปักตะกร้อ 2 10 0 0
5 แชร์บอล 2 10 0 0
6 แบตมินตันประเภทเดี่ยว 4 20 0 0
7 แบตมินตันประเภทคู่ 4 20 0 0
8 เทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยว 4 20 0 0
9 เทเบิลเทนนิสประเภทคู่ 4 20 0 0
10 เปตอง 4 20 0 0
11 กรีฑา 20 100 0 0
12 E-Sport 2 10 0 0
รวมทั้งหมด 55 275 0 0

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.014529943466187 วินาที