1.ฟุตบอล
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0001 ฟุตบอล มัธยมต้น
2 0002 ฟุตบอล มัธยมปลาย
2.บาสเกตบอล
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0003 บาสเกตบอลชาย มัธยมต้น
2 0004 บาสเกตบอลชาย มัธยมปลาย
3 0005 บาสเกตบอลหญิง รวม
3.วอลเลย์บอล
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0006 วอลเลย์บอลชาย มัธยมต้น
2 0007 วอลเลย์บอลชาย มัธยมปลาย
3 0008 วอลเลย์บอลหญิง มัธยมต้น
4 0009 วอลเลย์บอลหญิง มัธยมปลาย
4.เซปักตะกร้อ
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0010 ตะกร้อ มัธยมต้น
2 0011 ตะกร้อ มัธยมปลาย
5.แชร์บอล
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0012 หญิง มัธยมต้น
2 0013 หญิง มัธยมปลาย
6.แบตมินตันประเภทเดี่ยว
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0014 ชาย มัธยมต้น
2 0015 ชาย มัธยมปลาย
3 0016 หญิง มัธยมต้น
4 0017 หญิง มัธยมปลาย
7.แบตมินตันประเภทคู่
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0018 ชาย มัธยมต้น
2 0019 ชาย มัธยมปลาย
3 0020 หญิง มัธยมต้น
4 0021 หญิง มัธยมปลาย
8.เทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยว
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0022 ชาย มัธยมต้น
2 0023 ชาย มัธยมปลาย
3 0024 หญิง มัธยมต้น
4 0025 หญิง มัธยมปลาย
9.เทเบิลเทนนิสประเภทคู่
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0026 ชาย มัธยมต้น
2 0027 ชาย มัธยมปลาย
3 0028 หญิง มัธยมต้น
4 0029 หญิง มัธยมปลาย
10.เปตอง
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0032 ชาย มัธยมต้น
2 0033 ชาย มัธยมปลาย
3 0034 หญิง มัธยมต้น
4 0035 หญิง มัธยมปลาย
11.กรีฑา
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0036 50 เมตร หญิง มัธยมต้น
2 0037 50 เมตร ชาย มัธยมต้น
3 0038 50 เมตร หญิง มัธยมปลาย
4 0039 50 เมตร ชาย มัธยมปลาย
5 0040 80 เมตร หญิง มัธยมต้น
6 0041 80 เมตร ชาย มัธยมต้น
7 0042 80 เมตร หญิง มัธยมปลาย
8 0043 80 เมตร ชาย มัธยมปลาย
9 0044 8x50 เมตร หญิง มัธยมต้น
10 0045 8x50 เมตร ชาย มัธยมต้น
11 0046 8x50 เมตร หญิง มัธยมปลาย
12 0047 8x50 เมตร ชาย มัธยมปลาย
13 0048 4x100 เมตร หญิง มัธยมต้น
14 0049 4x100 เมตร ชาย มัธยมต้น
15 0050 4x100 เมตร หญิง มัธยมต้น
16 0051 4x100 เมตร ชาย มัธยมปลาย
17 0052 100 เมตร หญิง มัธยมต้น
18 0053 100 เมตร ชาย มัธยมต้น
19 0054 100 เมตร หญิง มัธยมปลาย
20 0055 100 เมตร ชาย มัธยมปลาย
12.E-Sport
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0030 League of Legends มัธยมต้น
2 0031 League of Legends มัธยมปลาย

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.17695689201355 วินาที