1.ฟุตบอล
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0165 ฟุตบอล ชาย มัธยมต้น
2 0166 ฟุตบอล ชาย มัธยมปลาย
2.บาสเกตบอล
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0162 บาสเกตบอล ชาย มัธยมปลาย
2 0163 บาสเกตบอล ชาย มัธยมต้น
3 0164 บาสเกตบอล หญิง รวม
3.วอลเลย์บอล
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0167 วอลเลย์บอล ชาย มัธยมต้น
2 0168 วอลเลย์บอล ชาย มัธยมปลาย
3 0169 วอลเลย์บอล หญิง มัธยมต้น
4 0170 วอลเลย์บอล หญิง มัธยมปลาย
4.เซปักตะกร้อ
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0171 เซปักตะกร้อ ชาย มัธยมต้น
2 0172 เซปักตะกร้อ ชาย มัธยมปลาย
5.แชร์บอล
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0173 แชร์บอล หญิง มัธยมต้น
2 0174 แชร์บอล หญิง มัธยมปลาย
6.แบตมินตันประเภทเดี่ยว
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0175 แบตมินตันเดี่ยว ชาย มัธยมต้น
2 0176 แบตมินตันเดี่ยว ชาย มัธยมปลาย
3 0177 แบตมินตันเดี่ยว หญิง มัธยมต้น
4 0178 แบตมินตันเดี่ยว หญิง มัธยมปลาย
7.แบตมินตันประเภทคู่
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0179 แบตมินตันคู่ ชาย มัธยมต้น
2 0180 แบตมินตันคู่ ชาย มัธยมปลาย
3 0181 แบตมินตันคู่ หญิง มัธยมต้น
4 0182 แบตมินตันคู่ หญิง มัธยมปลาย
8.เทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยว
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0183 เทเบิลเทนนิสเดี่ยว ชาย มัธยมต้น
2 0184 เทเบิลเทนนิสเดี่ยว ชาย มัธยมปลาย
3 0185 เทเบิลเทนนิสเดี่ยว หญิง มัธยมต้น
4 0186 เทเบิลเทนนิสเดี่ยว หญิง มัธยมปลาย
9.เทเบิลเทนนิสประเภทคู่
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0187 เทเบิลเทนนิสคู่ ชาย มัธยมต้น
2 0188 เทเบิลเทนนิสคู่ ชาย มัธยมปลาย
3 0189 เทเบิลเทนนิสคู่ หญิง มัธยมต้น
4 0190 เทเบิลเทนนิสคู่ หญิง มัธยมปลาย
10.เปตอง
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0191 เปตอง ชาย มัธยมต้น
2 0192 เปตอง ชาย มัธยมปลาย
3 0193 เปตอง หญิง มัธยมต้น
4 0194 เปตอง หญิง มัธยมปลาย
11.กรีฑา
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0161 50 เมตร ชาย ระดับชั้น ม.1
1 นายพีระพงษ์ ปรีดาชม ครูคณะสีเขียว กรรมการ
2 0195 50 เมตร ชาย ระดับชั้น ม.2
3 0196 50 เมตร ชาย ระดับชั้น ม.3
4 0197 50 เมตร หญิง ระดับชั้น ม.1
5 0198 50 เมตร หญิง ระดับชั้น ม.2
6 0199 50 เมตร หญิง ระดับชั้น ม.3
7 0200 80 เมตร ชาย ระดับชั้น ม.4
8 0201 80 เมตร หญิง ระดับชั้น ม.4
9 0202 80 เมตร ชาย ระดับชั้น ม.5
10 0203 80 เมตร หญิง ระดับชั้น ม.5
11 0204 80 เมตร ชาย ระดับชั้น ม.6
12 0205 80 เมตร หญิง ระดับชั้น ม.6
13 0206 4x100 เมตร ชาย มัธยมต้น
14 0207 4x100 เมตร ชาย มัธยมปลาย
15 0208 4x100 เมตร หญิง มัธยมต้น
16 0209 4x100 เมตร หญิง มัธยมปลาย
17 0210 100 เมตร ชาย ระดับชั้น ม.1
18 0211 100 เมตร หญิง ระดับชั้น ม.1
19 0212 100 เมตร ชาย ระดับชั้น ม.2
20 0213 100 เมตร หญิง ระดับชั้น ม.2
21 0214 100 เมตร ชาย ระดับชั้น ม.3
22 0215 100 เมตร หญิง ระดับชั้น ม.3
23 0216 100 เมตร ชาย ระดับชั้น ม.4
24 0217 100 เมตร หญิง ระดับชั้น ม.4
25 0218 100 เมตร ชาย ระดับชั้น ม.5
26 0219 100 เมตร หญิง ระดับชั้น ม.5
27 0220 100 เมตร ชาย ระดับชั้น ม.6
28 0221 100 เมตร หญิง ระดับชั้น ม.6

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ผู้ดูแลระบบ ครูพีระพงษ์ ปรีดาชม [email protected]

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.053502082824707 วินาที