#
กิจกรรม
ทีม
0161 50 เมตร ชาย ระดับชั้น ม.1 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 5
0195 50 เมตร ชาย ระดับชั้น ม.2 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 5
0196 50 เมตร ชาย ระดับชั้น ม.3 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 5
0197 50 เมตร หญิง ระดับชั้น ม.1 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 5
0198 50 เมตร หญิง ระดับชั้น ม.2 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 5
0199 50 เมตร หญิง ระดับชั้น ม.3 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 5
0200 80 เมตร ชาย ระดับชั้น ม.4 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 5
0201 80 เมตร หญิง ระดับชั้น ม.4 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 5
0202 80 เมตร ชาย ระดับชั้น ม.5 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 5
0203 80 เมตร หญิง ระดับชั้น ม.5 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 4
0204 80 เมตร ชาย ระดับชั้น ม.6 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 5
0205 80 เมตร หญิง ระดับชั้น ม.6 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 5
0206 4x100 เมตร ชาย มัธยมต้น ทีม 4 คน / ครู 1 คน 5
0207 4x100 เมตร ชาย มัธยมปลาย ทีม 4 คน / ครู 1 คน 5
0208 4x100 เมตร หญิง มัธยมต้น ทีม 4 คน / ครู 1 คน 5
0209 4x100 เมตร หญิง มัธยมปลาย ทีม 4 คน / ครู 1 คน 5
0210 100 เมตร ชาย ระดับชั้น ม.1 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 5
0211 100 เมตร หญิง ระดับชั้น ม.1 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 5
0212 100 เมตร ชาย ระดับชั้น ม.2 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 5
0213 100 เมตร หญิง ระดับชั้น ม.2 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 5
0214 100 เมตร ชาย ระดับชั้น ม.3 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 5
0215 100 เมตร หญิง ระดับชั้น ม.3 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 5
0216 100 เมตร ชาย ระดับชั้น ม.4 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 5
0217 100 เมตร หญิง ระดับชั้น ม.4 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 5
0218 100 เมตร ชาย ระดับชั้น ม.5 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 5
0219 100 เมตร หญิง ระดับชั้น ม.5 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 5
0220 100 เมตร ชาย ระดับชั้น ม.6 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 5
0221 100 เมตร หญิง ระดับชั้น ม.6 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 5

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ผู้ดูแลระบบ ครูพีระพงษ์ ปรีดาชม [email protected]

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0045571327209473 วินาที