#
กิจกรรม
ทีม
0036 50 เมตร หญิง มัธยมต้น เดี่ยว 1 คน / ครู 0 คน 5
0037 50 เมตร ชาย มัธยมต้น เดี่ยว 1 คน / ครู 0 คน 5
0038 50 เมตร หญิง มัธยมปลาย เดี่ยว 1 คน / ครู 0 คน 5
0039 50 เมตร ชาย มัธยมปลาย เดี่ยว 1 คน / ครู 0 คน 5
0040 80 เมตร หญิง มัธยมต้น เดี่ยว 1 คน / ครู 0 คน 5
0041 80 เมตร ชาย มัธยมต้น เดี่ยว 1 คน / ครู 0 คน 5
0042 80 เมตร หญิง มัธยมปลาย เดี่ยว 1 คน / ครู 0 คน 5
0043 80 เมตร ชาย มัธยมปลาย เดี่ยว 1 คน / ครู 0 คน 5
0044 8x50 เมตร หญิง มัธยมต้น ทีม 8 คน / ครู 0 คน 5
0045 8x50 เมตร ชาย มัธยมต้น ทีม 8 คน / ครู 0 คน 5
0046 8x50 เมตร หญิง มัธยมปลาย ทีม 8 คน / ครู 0 คน 5
0047 8x50 เมตร ชาย มัธยมปลาย ทีม 8 คน / ครู 0 คน 5
0048 4x100 เมตร หญิง มัธยมต้น ทีม 4 คน / ครู 0 คน 5
0049 4x100 เมตร ชาย มัธยมต้น ทีม 4 คน / ครู 0 คน 5
0050 4x100 เมตร หญิง มัธยมต้น ทีม 4 คน / ครู 0 คน 5
0051 4x100 เมตร ชาย มัธยมปลาย ทีม 4 คน / ครู 0 คน 5
0052 100 เมตร หญิง มัธยมต้น เดี่ยว 1 คน / ครู 0 คน 5
0053 100 เมตร ชาย มัธยมต้น เดี่ยว 1 คน / ครู 0 คน 5
0054 100 เมตร หญิง มัธยมปลาย เดี่ยว 1 คน / ครู 0 คน 5
0055 100 เมตร ชาย มัธยมปลาย เดี่ยว 1 คน / ครู 0 คน 5

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.019340991973877 วินาที