1. ฟุตบอล
0165. ฟุตบอล ชาย มัธยมต้น 0166. ฟุตบอล ชาย มัธยมปลาย
2. บาสเกตบอล
0162. บาสเกตบอล ชาย มัธยมปลาย 0163. บาสเกตบอล ชาย มัธยมต้น
0164. บาสเกตบอล หญิง รวม
3. วอลเลย์บอล
0167. วอลเลย์บอล ชาย มัธยมต้น 0168. วอลเลย์บอล ชาย มัธยมปลาย
0169. วอลเลย์บอล หญิง มัธยมต้น 0170. วอลเลย์บอล หญิง มัธยมปลาย
4. เซปักตะกร้อ
0171. เซปักตะกร้อ ชาย มัธยมต้น 0172. เซปักตะกร้อ ชาย มัธยมปลาย
5. แชร์บอล
0173. แชร์บอล หญิง มัธยมต้น 0174. แชร์บอล หญิง มัธยมปลาย
6. แบตมินตันประเภทเดี่ยว
0175. แบตมินตันเดี่ยว ชาย มัธยมต้น 0176. แบตมินตันเดี่ยว ชาย มัธยมปลาย
0177. แบตมินตันเดี่ยว หญิง มัธยมต้น 0178. แบตมินตันเดี่ยว หญิง มัธยมปลาย
7. แบตมินตันประเภทคู่
0179. แบตมินตันคู่ ชาย มัธยมต้น 0180. แบตมินตันคู่ ชาย มัธยมปลาย
0181. แบตมินตันคู่ หญิง มัธยมต้น 0182. แบตมินตันคู่ หญิง มัธยมปลาย
8. เทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยว
0183. เทเบิลเทนนิสเดี่ยว ชาย มัธยมต้น 0184. เทเบิลเทนนิสเดี่ยว ชาย มัธยมปลาย
0185. เทเบิลเทนนิสเดี่ยว หญิง มัธยมต้น 0186. เทเบิลเทนนิสเดี่ยว หญิง มัธยมปลาย
9. เทเบิลเทนนิสประเภทคู่
0187. เทเบิลเทนนิสคู่ ชาย มัธยมต้น 0188. เทเบิลเทนนิสคู่ ชาย มัธยมปลาย
0189. เทเบิลเทนนิสคู่ หญิง มัธยมต้น 0190. เทเบิลเทนนิสคู่ หญิง มัธยมปลาย
10. เปตอง
0191. เปตอง ชาย มัธยมต้น 0192. เปตอง ชาย มัธยมปลาย
0193. เปตอง หญิง มัธยมต้น 0194. เปตอง หญิง มัธยมปลาย
11. กรีฑา
0161. 50 เมตร ชาย ระดับชั้น ม.10195. 50 เมตร ชาย ระดับชั้น ม.2
0196. 50 เมตร ชาย ระดับชั้น ม.30197. 50 เมตร หญิง ระดับชั้น ม.1
0198. 50 เมตร หญิง ระดับชั้น ม.20199. 50 เมตร หญิง ระดับชั้น ม.3
0200. 80 เมตร ชาย ระดับชั้น ม.40201. 80 เมตร หญิง ระดับชั้น ม.4
0202. 80 เมตร ชาย ระดับชั้น ม.50203. 80 เมตร หญิง ระดับชั้น ม.5
0204. 80 เมตร ชาย ระดับชั้น ม.60205. 80 เมตร หญิง ระดับชั้น ม.6
0206. 4x100 เมตร ชาย มัธยมต้น0207. 4x100 เมตร ชาย มัธยมปลาย
0208. 4x100 เมตร หญิง มัธยมต้น0209. 4x100 เมตร หญิง มัธยมปลาย
0210. 100 เมตร ชาย ระดับชั้น ม.10211. 100 เมตร หญิง ระดับชั้น ม.1
0212. 100 เมตร ชาย ระดับชั้น ม.20213. 100 เมตร หญิง ระดับชั้น ม.2
0214. 100 เมตร ชาย ระดับชั้น ม.30215. 100 เมตร หญิง ระดับชั้น ม.3
0216. 100 เมตร ชาย ระดับชั้น ม.40217. 100 เมตร หญิง ระดับชั้น ม.4
0218. 100 เมตร ชาย ระดับชั้น ม.50219. 100 เมตร หญิง ระดับชั้น ม.5
0220. 100 เมตร ชาย ระดับชั้น ม.60221. 100 เมตร หญิง ระดับชั้น ม.6

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ผู้ดูแลระบบ ครูพีระพงษ์ ปรีดาชม [email protected]

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0041909217834473 วินาที