1. ฟุตบอล
0001. ฟุตบอล มัธยมต้น0002. ฟุตบอล มัธยมปลาย
2. บาสเกตบอล
0003. บาสเกตบอลชาย มัธยมต้น0004. บาสเกตบอลชาย มัธยมปลาย
0005. บาสเกตบอลหญิง รวม
3. วอลเลย์บอล
0006. วอลเลย์บอลชาย มัธยมต้น0007. วอลเลย์บอลชาย มัธยมปลาย
0008. วอลเลย์บอลหญิง มัธยมต้น0009. วอลเลย์บอลหญิง มัธยมปลาย
4. เซปักตะกร้อ
0010. ตะกร้อ มัธยมต้น0011. ตะกร้อ มัธยมปลาย
5. แชร์บอล
0012. หญิง มัธยมต้น0013. หญิง มัธยมปลาย
6. แบตมินตันประเภทเดี่ยว
0014. ชาย มัธยมต้น0015. ชาย มัธยมปลาย
0016. หญิง มัธยมต้น0017. หญิง มัธยมปลาย
7. แบตมินตันประเภทคู่
0018. ชาย มัธยมต้น0019. ชาย มัธยมปลาย
0020. หญิง มัธยมต้น0021. หญิง มัธยมปลาย
8. เทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยว
0022. ชาย มัธยมต้น0023. ชาย มัธยมปลาย
0024. หญิง มัธยมต้น0025. หญิง มัธยมปลาย
9. เทเบิลเทนนิสประเภทคู่
0026. ชาย มัธยมต้น0027. ชาย มัธยมปลาย
0028. หญิง มัธยมต้น0029. หญิง มัธยมปลาย
10. เปตอง
0032. ชาย มัธยมต้น0033. ชาย มัธยมปลาย
0034. หญิง มัธยมต้น0035. หญิง มัธยมปลาย
11. กรีฑา
0036. 50 เมตร หญิง มัธยมต้น0037. 50 เมตร ชาย มัธยมต้น
0038. 50 เมตร หญิง มัธยมปลาย0039. 50 เมตร ชาย มัธยมปลาย
0040. 80 เมตร หญิง มัธยมต้น0041. 80 เมตร ชาย มัธยมต้น
0042. 80 เมตร หญิง มัธยมปลาย0043. 80 เมตร ชาย มัธยมปลาย
0044. 8x50 เมตร หญิง มัธยมต้น0045. 8x50 เมตร ชาย มัธยมต้น
0046. 8x50 เมตร หญิง มัธยมปลาย0047. 8x50 เมตร ชาย มัธยมปลาย
0048. 4x100 เมตร หญิง มัธยมต้น0049. 4x100 เมตร ชาย มัธยมต้น
0050. 4x100 เมตร หญิง มัธยมต้น0051. 4x100 เมตร ชาย มัธยมปลาย
0052. 100 เมตร หญิง มัธยมต้น0053. 100 เมตร ชาย มัธยมต้น
0054. 100 เมตร หญิง มัธยมปลาย0055. 100 เมตร ชาย มัธยมปลาย
12. E-Sport
0030. League of Legends มัธยมต้น0031. League of Legends มัธยมปลาย

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.012133121490479 วินาที